Zlato - spoření do zlata, nákupy zlata i stříbra bez DPH, investice do zlata

..Váš expert na zlato a stříbro - slitky i mince..

Informace o drahých kovech v naší nabídce

Informace o zlatě

Gold rock
O zlatě aneb proč investovat právě do něj

Něco málo k přírodní podstatě, historii použití a popis reálných ekonomických argumentů současné doby, které Vás přesvědčí o tom, že spoření ve zlatě a drahých kovech obecně je v současné době tím nejlepším možným řešením pro ochranu Vašich úspor a zaslouží si tak svoje místo ve Vašem majetkovém portfóliu.

Gold rock
Přírodní dispozice

Z počtu 92 přirozeně se vyskytujících prvků je osm známých jako tzv. "ušlechtilé kovy". Elementární částice tvořící tyto osmi prvků jsou organizovány způsobem, díky kterému jsou nereaktivní se vzduchem, nebo "nesmrtelné" jako čisté prvky. Jinak řečeno, kyslík, oxid uhličitý, a plyny, které tvoří naše ovzduší, nemají vliv na znečištění těchto prvků v rámci životních cyklů lidí. Z těchto osmi ušlechtilých kovů se pouze čtyři používají jako komodity: zlato, stříbro, platina a palladium. Z těchto čtyř je zlato nejvzácnější na zemi a vizuálně dobře rozpoznatelné díky své barvě a čistotě. Zlato bylo nejprve přírodním zdrojem, žádoucím pro své elementární vlastnosti a užitečnost, ale nakonec dosáhlo mnohem důležitější role tím, že umožňuje rozsáhlou spolupráci. Hodnota zlata jako elementární zúčtovací jednotky a uchovatele hodnoty je jak vědecky podložená, tak i přírodní, na rozdíl od ekonomických aspektů.

Gold rock
Historie a použití

Lidé těží zlato nejméně 6 000 let. Svědčí o tom jak písemné prameny (bible, dále antické báje o králi Midasovi, jenž pouhým dotekem měnil všechny předměty ve zlato), tak archeologické nálezy. Víc než pět tisíc let starý pohádkový šperk sumerské královny Šubad, nalezený v Uru v Mezopotámii, dále pohřební masky s klenoty egyptských faraónů dokonale umělecky zpracované. Zlato je jediné existující platidlo, které přežilo všechny říše, diktátory i tištěné měny a které nakonec vždy srovnalo krok s nekrytou měnou. Lidstvo nepřestane být fascinováno žlutým kovem, který slouží jako uchovatel hodnoty již přes 2400 let. Od roku 1971 jsou měny světa kryty především americkými dluhopisy, které ale vlastní z velké části Čína a další.

Gold rock
Stabilita a likvidita

Lze ho kdykoliv prodat bankám nebo obchodníkům. Po celém světě bez rozdílu bude mít stejnou kupní sílu. Na rozdíl od ostatních platidel a cenných papírů je zanedbatelně malá pravděpodobnost situace, že by nebyla žádná poptávka po zlatě nebo že by jeho hodnota byla rovna nule.

Gold rock
Ochrana a kupní síla

Zlato chrání Vaše bohatství a těžce vydělané úspory před inflací. Zatímco kupní síla měn klesá, kupní síla zlata (tedy množství věcí, které za určitou částku či hmotnost nakoupíte) stále stoupá. Jinými slovy za stejné množství jakékolivsvětové měny si kupujete stále méně zboží, u zlata je tomu naopak.

Gold rock
Důležité historické milníky
  • 1933 - americký president Roosevelt pozastavil směnitelnost dolaru za zlato, zakázal export a držení zlata fyzickými osobami, v roce 1934 byla směnistelnost obnovena
  • 1945 - nový měnový systém Bretton Woods, americký dolar se stal oficiální světovou rezervní měnou
  • 1971 - skončil Bretton Woodský systém, prezident Nixon zasvatil směnistelnost dolaru za zlato a celý svět vstoupil do současného světa pohyblivého devizového kurzu
  • 1972 - americký Kongres přijal pro novou národní měnu bimetalický standard, jehož zálkadem byly dva drahé kovy - zlato a stříbro
  • 1980 - americký kongres založil komisi, aby zhodnotila funkci zlata v měnovém systému, dvouciferná inflace v USA znamenala nárůst ceny zlata a také recesi.
  • 2011 - ceny zlata dosáhly rekordu, měny oslabily kvůli tištění dodatečných peněz vyvolanému dluhovou a finanční krizí.
Vývoj ceny zlata za trojskou unci (31,1 g) za posledních 10 let
Graf vývoje ceny zlata
Gold rock
Trend vývoje po roce 2000

Již od konce internetové bubliny v roce 2000 vládne v investorském světě komoditní cyklus a předpokládá se, že bude trvat ještě dalších 5-10 let. To znamená, že ještě během dalších několika let, by měly drahé kovy stoupat na své hodnotě. Změnu tohoto cyklu lze očekávat ve chvíli, kdy se cena zlata dostane na úroveň ceny jedné akcie klíčového indexu DOW, případně kdy cena 1 trojské unce zlata vyrovná všechnu uměle vytvořenou měnovou zásobu. Pravidelně sledujtepoměr DOW/Zlato a neměli byste hlavní proud trendu minout.

Gold rock
Jediné reálné peníze

Drahé kovy jsou jediné existující reálné peníze, které mají hodnotu samy o sobě. Zlata je omezené množství a nelze ho tisknout ani těžit donekonečna, což je výhoda, neboť ho nikdo nemůže stále zneužívat k udržování své moci ani k pokřivení základních ekonomických zákonů. Jeho vlastnictvím navíc omezujete měnové riziko, neboť ať už je Vaším základem spoření jakákoliv tištěná měna závislá na výkonu hospodářství dané země a spekulacích finančního trhu, tak kupní síla zlata bude stoupat.

Gold rock
Nezávislost a nepostižitelnost

Soukromým vlastnictvím i minimálního množství zlata získáváte nezávislost na dnešním systému a klidnější spánek. Tento pradávný kov vytěžený ze Země Vás dostane z okovů a pastí, které pro Vás přichystal dnešní složitý finanční systém, který je silně podporován centrálními bankami i nejmocnějšími vládami. I kdyby přišla válka nebo státní bankrot, vy stále budete mít svou rezervu ve Vašem trezoru, která Vám pomůže překlenout nejisté časy. Máte i jistotu, že v případě složitější osobní situace, např. exekuce Vám naspořené zlato do konkurzní podstaty nespadne a zůstane Vám tak za každé situace disponibilní rezerva prostředků.

Gold rock
Manipulace bank

Světové banky s neomezenou mocí mají ze zlata i stříbra takový strach, že dokonce hrubě manipulují s jejich cenami. Motiv tohoto činu je zcela zřejmý. Pokud by se jeho cena společně s následnou poptávkou příliš rychle zvyšovala, mohla by se podlomit důvěra v současné měny, respektive finanční systém, což by byl počátek jeho konce. Podrobné důkazy o této manipulaci již několik let poctivě shromažďuje a publikuje například organizace GATA.

Gold rock
Světová ekonomika

V důsledku tisku obrovského množství ničím nekryté měny a vytvářením nesplatitelných dluhů je před námi opravdová ekonomická krize. Po rozbujení veřejného financování, sociálních výhod a nákladných nekonečných válek se blíží opravdová ekonomická, sociální a environmentální krize. Cena zlata ovšem vždy výrazně stoupá v době katastrof a krizí. Vždy se opakuje stejný scénář: tisk nekryté měny, utrácení a život na dluh, deflace, nejistota, šetření, další tisk a inflace ničící všechny úspory, neboť banky zatáhnou za brzdu příliš pozdě. I při současné vysoké ceně zlata stačí všechny rezervy pokrýt pouze cca 10% vytvořené měnové zásoby.

Gold rock
Poptávka stále roste

Světoznámí investoři v čele s Buffetem, Rogersem, Faberem, Soresem a Kyiosakim kupují drahé kovy ve velkém. Dokonce i centrální banky, přestože Vás stále nabádají k utrácení a půjčkám, v tichosti kupují zlato a připravují se po svém na možné selhání systému. Minulý rok bylo dle statistik navíc poprvé prodáno více investičního zlata než zlatých šperků.

Gold rock
Daně a poplatky

Investiční zlato je v Česku, stejně jako v celé Evropské unii, osvobozeno od DPH. Na rozdíl od nemovitostí či měny s neviditelnou inflační daní dokonce neplatíte ani daň státu za jeho vlastnictví, což potvrzuje zákon č. 235/2004 Sb.

Gold rock
Flexiblita díky hustotě

Díky vysoké hustotě 19,30 g/cm³ , je možné vlastnit velké bohatství v malém množství, se kterým je snadné se lehce pohybovat. Navíc zlato nelze detekovat a stopovat ho ani přes sofistikované navigační systémy.

Gold rock
Potenciál do budoucna

Až půjdou dnešní šedesátníci v západním světě do důchodu, až se zvednou úrokové sazby, až přijde energetická krize, až opět příliš poklesnou ceny nemovitostí, až zbytek světa přestane věřit ve splacení amerických dluhopisů, až lidé přestanou konzumovat a začnou se vracet k opravdovým životním hodnotám, poté nebude platit, že tentokrát je svět a ekonomové chytřejší. Dojde k pravidelně se opakujícímu splacení dluhů a převodu bohatství od středních vrstev k nejbohatším. Buďte na toto připraveni, dokud je čas!

Informace o stříbře

Proč je stříbro zajímavá alternativa

Investiční fyzické stříbro má oproti jiným drahým kovům výhody i nevýhody. Výhody stříbra spočívají především v jeho vlastnostech a v použití v průmyslu. Stříbro se používá ve velkých objemech v mnoha odvětvích. Poptávka po stříbře tedy není závislá jen na investicích a je poměrně stabilně rostoucí. Díky vysoké poptávce se těží velké objemy stříbra a známá naleziště ubývají. Těžba se stává náročnější a nákladnější – tím pádem by měla růst i cena stříbra. Odhaduje se, že světové zásoby stříbra dojdou do 20ti let. V některých průmyslových odvětvích je stříbro nepostradatelné a prozatím chybí náhrada. S ubývající nabídkou stříbra se poptávka nesníží, cena stříbra tedy musí zákonitě stoupnout. Pokud investor tedy v současné době nakoupí investiční stříbro, pravděpodobně ho v budoucnosti při větší poptávce prodá za vyšší cenu.